Onlinekrediter för alla

Onlinekredit är en mycket smidig kreditform som har flera fördelar mot ett klassiskt lån. Det kan delvis liknas med ett kreditkort och hur krediten fungerar på detta. Eftersom det finns många olika onlinekrediter att välja på bör du vara insatt i hur krediten fungerar för att kunna välja rätt.

Onlinekredit Det är inte ovanligt att onlinekrediter kallas för kreditkonton, det är exakt samma sak, bara två olika namn på samma låneform. Även termen flexibel kredit förkommer, ibland helt fristående men oftare sammanslaget med några av de två första termerna, ex “flexibel online kredit”.

  1. Välj onlinekredit

Börja med att jämföra olika onlinekrediter och se dess olika fördelar och nackdelar. En viktig punkt att jämföra är räntenivån då den kan varierar kraftigt mellan de olika kreditgivarna. Men titta även på vilka avgifter som tillkommer. Behöver du exempelvis betala en viss summa vid varje uttag kan det bli dyrt om du förväntar dig använda krediten löpande flera gånger per år.

Även om det finns flera punkter som skiljer onlinekrediterna åt så är det framförallt ränta och avgifter som bör prioriteras i val av kredit. Detta förutsatt att kreditnivån är på en nivå som du önskar.

  1. Välj kreditnivå

I ansökan väljer du stor kreditnivå du önskar. Det är alltså inte den summa som du direkt vill ta ut utan en nivå som du sedan löpande kan ta ut pengar från. I detta läge liknar alltså en onlinekredit krediten som finns på ett kreditkort. Med andra ord – du väljer kreditnivå och kan sedan utnyttja hela eller delar av krediten vid ett senare tillfälle.

  1. Få krediten beviljad

Efter att ansökan skickats in tar kreditföretaget en kreditupplysning och gör en kreditbedömning vilken ligger till grund för om krediten ska beviljas. De kan även avgöra att en onlinekredit kan beviljas men på ett lägre belopp än vad som nämnts i ansökan.

  1. Ta ut pengar från en onlinekredit

Efter att krediten beviljats finns pengarna alltid tillgängliga för uttag. Den vanligaste lösningen är att du loggar in på kreditgivarens hemsida och där aktiverar ett uttag. När du är inloggad kan du även se hur stor del av krediten du utnyttjat, hur mycket som ska återbetalas kommande månad och annan information om krediten.

Pengarna kommer då att betalas ut till det bankkonto som du registrerat. I de flesta fall kan utbetalning ske på under en timme.

  1. Betala tillbaka – välj beloppet själv

En gång i månaden kommer kreditbolaget skicka ut en faktura. Detta förutsatt att krediten helt eller delvis utnyttjas under aktuell månad. På fakturan framgår hur stor räntekostnad som uppstått och hur stor del amortering som krävs. Det finns alltså ett lägsta belopp som måste återbetalas på krediten varje månad. Men du kan självklart välja att betala ett större belopp för att därigenom återbetala snabbare och hålla nere kostnaden.

Även här finns alltså en stor likhet med hur krediten på kreditkorten fungerar. Du kan välja att betala hela skulden på en och samma gång eller delbetala den över flera månader och betala räntekostnad på det belopp som skjuts upp.

  1. Ta ut pengar igen, igen och igen

En stor fördel med onlinekrediter är att de kan utnyttjas om och om igen. Har du en kreditnivå på 10 000 kr kan du exempelvis ta ut 2000 kr vid fem olika tillfällen. Därefter kan du inte ta ut mer pengar då du nått din kreditnivå. Men när du sedan amorterat skulden med exempelvis 7500 kr har du återigen möjligt att ta ut hela eller delar av denna summa.

En onlinekredit är därmed en kredit som du har tillgång till så länge du vill förutsatt att du återbetalar och följer det avtal som finns.

Anna har onlinekrediten som en trygghet

Ett exempel – Anna har onlinekrediten som en trygghet

Tecknar som en buffert

Anna tecknar en onlinekredit med en kreditnivå på 20 000 kr. Hon har egentligen bara behov av att låna 3000 kr denna månad men tar en större kredit för att därigenom ha en ”buffert” för framtida oväntade utgifter. Direkt efter att hon ansökt och fått krediten beviljad tar hon ut 3000 kr från krediten. Anna valde en onlinekredit med effektiv ränta på ca 30 % och utan några andra avgifter.

Amorterar och betalar ränta

En månad senare kommer en faktura hem till Anna där det framgår hur mycket hon ska betala tillbaka. Hon väljer att betala tillbaka hela beloppet vilket innebär en räntekostnad på 65 kr utöver amortering. Totalt betalade hon alltså 3065 kr.

Eftersom hon nu har återbetalat hela krediten har hon tillgång till 20 000 kr vid senare tillfällen. Så länge hon inte tar ut något från krediten kostar det henne inget att ha den.

Behöver låna 5000 kr

Ett halvår senare går diskmaskinen sönder och hon behöver 5000 kr som hon beräknas kunna återbetala på 4 månader. Räntekostnaden under denna tid skulle bli ca 400 kr vilket därmed är billigare än att teckna ett privatlån med uppläggningsavgift, aviavgift och ränta. (De flesta privatlån har dessa kostnader)

När hon tagit ut dessa 5000 kr har hon kvar 15 000 kr på onlinekrediten att utnyttja vid framtida tillfällen.

Behöver låna 20 000 kr

Året efter vill hon åka på en längre utlandsresa som beräknas kosta 20 000 kr. Summan förväntar hon sig kunna betala tillbaka på ett eller två år. Hon jämför vad det skulle kosta att använda onlinekrediten mot att teckna ett privatlån och bestämmer sig för att teckna ett lån. Hon genomför en ansökan och får pengarna inom några dagar.

I detta fall har Anna använt onlinekrediten på ett korrekt sätt och utnyttjat dess fördelar. En onlinekredit kan alltså vara en trygghet och ett snabbt sätt att låna pengar under ett par månader. När det sedan blev ett större belopp och längre amorteringstid hade privatlånet större fördelar.

Onlinekredit är inte en kontokredit

Onlinekredit är inte en kontokredit!

Många blandar ihop en onlinekredit med en kontokredit. Men det finns flera tydliga skillnader mellan dessa låneformer. En uppenbar orsak att dessa ibland blandas ihop är att:

Onlinekredit kallas även för kreditkonto ibland (även flexibel kredit förekommer), kontokredit är en helt annan sak, förklaring av den senare:

 

En kontokredit är beviljad av en bank …

… där du har ett lönekonto eller personkonto. Utbetalning av krediten sker alltid helt automatiskt när du försöker ta ut pengar från detta konto trots att saldot är för lågt. Du kommer ändå kunna ta ut pengar/betala med kortet tack vare att krediten aktiveras.

Med en onlinekredit är det alltid du själv som aktiverar utbetalningar. Därmed kan du aldrig råka utnyttja krediten av misstag.

Så sker återbetalning

En kontokredit återbetalas genom att pengar sätts in på det konto som är kopplat till krediten. Därmed regleras krediten automatiskt när exempelvis lönen sätts in på kontot.

Med en onlinekredit väljer du själv hur mycket du vill återbetala varje månad. Antingen lägsta betalningsbelopp eller högre. Detta sker via faktura en gång i månaden.

Krav på att få krediten beviljad

För att få en kontokredit är det flera krav som måste vara uppfyllda. Bland annat brukar inte betalningsanmärkning vara accepterat, du måste ha kort och konto hos banken och ha en inkomst över en viss nivå.

Med en onlinekredit är kraven något lägre. Det finns exempelvis många onlinekrediter som godkänner att du har betalningsanmärkning eller lägre inkomst. De väljer i dessa fall istället att bevilja lägre belopp.