Vad är månadskostnaden för att ha en onlinekredit? Det beror på vad som menas med ”månadskostnad”.

  • Ingen månadskostnad att enbart ha krediten

Fördelen med onlinekrediter är att de enbart skapar en kostnad när de utnyttjas. Därmed kan en kredit exempelvis tecknas på 20 000 kr som en ekonomisk buffert. Men så länge som pengar inte tas ut från krediten uppstår inte heller någon ränta. Det finns alltså ingen fast månadskostnad för denna kredit (det finns, fanns?, ett fåtal långivare som har års eller månadsavgift, håll er ifrån dem).

  • Lägsta månadskostnad

Onlinekrediter har så kallad flexibel återbetalning. Det betyder att kredittagaren väljer ett valfritt belopp och att detta fritt kan ändras månad till månad. Likhet finns alltså med hur krediten på ett kreditkort fungerar.

Däremot har alltid alla onlinekrediter ett ”lägsta belopp att betala”. Det kan exempelvis vara att minst 10 % av utnyttjad kredit måste betalas varje månad och minst 500 kr. På denna punkt skiljer det sig rejält mellan olika onlinekrediter. Vad lägsta månadskostnaden är bör därmed alltid kontrolleras innan en kredit tecknas.

Det kan jämföras mot ett lån som har en fast månadskostnad. En kostnad som helt och hållet avgörs av lånesumma och amorteringstid. Exempel från Cashbuddy:

Låna 20 000 kr – Amortera i 5 år – Betala 600 kr per månad

Hade en onlinekredit tecknats hos Merax hade följande kostnad uppstått:

Låna 20 000 kr – Amortera under valfri period – Betala 5 % men minst 500 kr/mån

I detta fall skulle alltså amorteringen hos Merax i början varit 1000 kr och sedan succesivt minskat till 500 och sedan legat på denna nivå till krediten återbetalats.

  • Månadskostnad utifrån ränta

De flesta onlinekrediter har en årsränta på ca 20 – 30 %. Det som därmed avgör hur stor räntekostnad som uppstår varje månad är utnyttjad kredit samt kreditens ränta.

Är det 2 % månatlig ränta och en kredit utnyttjas till 10 000 kr kommer det att skapa en räntekostnad på 200 kr.

Månadskostnad – Kredit vs Lån

Som visas ovan är det inte bara ränta och lånebelopp som avgör vad en onlinekredit kostar per månad. Det kanske mest avgörande är hur stort belopp som låntagare väljer att betala. Detta eftersom det inte finns någon tydligt och rak amorteringsplan.

Vad avgör din månadskostnad för lån?

  • Lånebelopp
  • Amorteringstid
  • Aviavgift

Vad avgör din månadskostnad för en onlinekredit?

  • Beloppet att ”lägst betala”
  • Du själv – genom att betala större än det ovan nämnda beloppet
  • Aviavgift
  • uttagsavgift

Uttagsavgift – En ”dold” kostnad

Ett par onlinekrediter har, utöver ränta, även uttagsavgift. Det betyder att en viss summa måste betalas varje gång krediten utnyttjas, dvs pengar tas ut från den.

Denna avgift kan kallas för ”dold” utifrån att många inte tänker på hur dyrt det kan bli. Dessutom räknar kreditgivarna enbart med ett enda uttag i de exempel som presenteras på deras hemsidor.

Om en onlinekredit utnyttjas som ett lån spelar det inte så stor roll om en mindre summa (ex 50 kr) behöver betalas för uttag. Men om krediten istället används som en flexibel kredit (likt ett kreditkort) kan det uppstå flera uttagsavgifter varje månad – något som skapar mycket onödigt hög kostnad. Detta är även något som behöver räknas med i ”månadsavgiften”.