Den första september i år trädde den nya konsumentkreditlagen i kraft. Det har länge funnits en debatt i Sverige där man diskuterat hur personer med sämre ekonomisk ställning riskerar att hamna i en skuldfälla efter att ha lockats av dyra snabblån och den nyare kreditformen onlinekredit. Syftet med lagändringen var därför att motverka att människor fastnar i en skuldspiral.

Detta uppnås genom att man ställer hårdare krav på långivarna och skapar bättre villkor för låntagare som tar mindre lån, till sådana lån räknas till exempel SMS-lån, snabblån och onlinekredit. Även vissa typer av privatlån kan omfattas av de nya reglerna. Vi ska ta och titta lite närmare på lagändringen för att reda ut detta.

Ny räntelag för onlinekrediter

Vad innebär lagändringen?

Från den 1 september 2018, då lagen trädde i kraft, kallas lån där den effektiva räntan ligger på 30 procent eller mer över referensräntan för högkostnadskredit.

Vi har gjort en liten sammanställning över vad som gäller:

  • Långivaren måste alltid informera kunden om att det är en högkostnadskredit som tecknas.
  • För högkostnadskrediter får varken dröjsmålsräntan eller själva krediträntan vara mer än 40 procent högre än referensräntan.
  • Kunden ska inte heller påföras andra avgifter än själva dröjsmålsräntan om lånet inte återbetalas i tid. Detta har annars varit en guldgruva för mindre samvetsgranna långivare som påfört diverse avgifter för kunder som inte lyckats betala i tid.
  • Dessutom får inte det totala beloppet att återbetala vara mer än dubbelt så stort som det lånade beloppet. Om du lånar 5 000 kronor till exempel så får summan av alla räntor och avgifter inte vara mer än 5 000 kronor.
  • Det är bara möjligt att förlänga en högkostnadskredit en gång. Ingen förlängning av lånet i all oändlighet.
  • Lagen gäller inte kreditkort eller kreditköp (ex en vara köps på kredit med månatlig faktura).

Kritik för urvattnad lag

Den nya lagen har dock fått kritik för att den missar uppenbara ”kryphål” som långivarna kan använda sig av. Exempelvis så är alltså taket för den nominella räntan (det som kallas enbart ”ränta” i vanligt språkbruk) satt till max 40% (över referensräntan) men ett kryphål består av att det inte finns någon gräns för den effektiva räntan – och det är ju den räntan som är intressant!

Det öppnar för långivare att lägga på alla möjliga kostnader och avgifter så länge som man ser till att den totala kreditkostnaden inte blir mer än dubblett så stor som själva lånet. Just detta har några av de företag som sysslar med onlinekrediter redan uppmärksammat och lagt på det man kan tycka är oskäligt höga avgifter.

Förenklat exempel: ”Kom till oss, titta vilken låg ränta vi har! Jaha, ska du utnyttja din onlinekredit? Då vill vi ha XXXX kronor i extra avgift!”

Som tur är så finns det både seriösa och oseriösa aktörer på marknaden och de flesta tillhör faktiskt den första gruppen, det är den andra gruppen man får se upp med.

Eller så väljer du en kredit med låg effektiv ränta (som alltså inte alls berörs av den nya lagen)